Jojanneke in Afrika

Creatief

De leerkracht van CP2 besteedt nu wekelijks aandacht aan handvaardigheid. Dat kan nu er wat (door mijn ouders meegenomen) materiaal beschikbaar is. Ik word gevraagd met ideeën te komen. De kinderen vinden het geweldig, maar ook heel moeilijk. Voor de meesten is het de eerste keer dat ze een schaar in hun handen hebben. Sommigen houden hem vast als een pen!

Het valt op dat ze voortdurend vragen of het goed is. Het onderwijsstelsel is vooral gericht op reproductie. In één van mijn lessen waarbij ze 'kleedjes' maakten door vouwblaadjes een aantal keren op elkaar te vouwen en er daarna knipjes in te maken, probeerden ze eerst mijn voorbeeld na te maken. Het kostte mij moeite duidelijk te maken dat het in dit geval mogelijk en zelfs wenselijk is allemaal wat anders te maken.