Jojanneke in Afrika

CREN staat voor Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle. Vrij vertaald: centrum voor herstel (van ondervoeding) en voedingsleer. CREN is verbonden aan het Centre médico-chirurgical Pédiatrique PERSIS in Ouahigouya in Burkina Faso. Veel kinderen die lijden aan ondervoeding komen eerst in het ziekenhuis terecht. Zodra ze enigszins hersteld zijn, gaan ze naar CREN. Daar worden ze weer op gewicht gebracht (voorbeeldfilmpje) en wat belangrijker is: hun begeleider (meestal de moeder) krijgt voorlichting hoe in de toekomst de kans op ondervoeding te verkleinen: hoe zorg je voor een gezonde maaltijd. Verder komen hygiëne en familieplanning aan de orde.

De meeste artikelen over CREN zijn in het Frans. Ik heb één artikel van Unicef in het Engels kunnen vinden.

Basale voorlichting

Bij de voorlichting gaat het wel om heel basale zaken. De afgelopen week bleken er een aantal kinderen afgevallen te zijn i.p.v. aangekomen. Ze hadden diarree. De hygiëne laat dan ook zeer te wensen over.

Ik heb (uit eigen zak) nu drie bakken met gietertjes gekocht en heb een demo handen wassen gegeven. Tot nu toe werd er alleen verteld hoe ze hun handen (en die van de kinderen) moeten wassen. Ik probeer het aanschouwelijk te maken. Da's minder gemakkelijk dan het lijkt. De meesten kunnen ook niet lezen. Een impressiefilmpje op Vimeo.

Dat er nog veel te winnen is, blijkt wel uit het feit dat de zeep wordt bewaard in de potjes van de kinderen. Gelukkig nog wel uitgewassen, maar toch.

Je kan met recht stellen dat dit ontwikkelingswerk is!